Dành cho học sinh
Biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi "Đánh giá công bằng Học kỳ 1" PDF Print E-mail
Sunday, 17 November 2013 16:30
There are no translations available.

Trường THPT Chuyên KHTN biểu dương các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi "Đánh giá công bằng Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014" ở cả 3 khối lớp 10, 11, 12.

Last Updated on Sunday, 17 November 2013 17:00
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐAI HỌC, NĂM HỌC 2013 - 2014 (môn Sinh) PDF Print E-mail
Thursday, 14 November 2013 12:34
There are no translations available.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐAI HỌC, NĂM HỌC  2013 - 2014 (môn Sinh) như sau:

 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2013 - 2014 (môn Anh) PDF Print E-mail
Thursday, 14 November 2013 12:30
There are no translations available.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC  2013 - 2014 (môn Anh) như sau:

 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2013 - 2014 (môn Hóa) PDF Print E-mail
Thursday, 14 November 2013 12:27
There are no translations available.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC  2013 - 2014 (môn Hóa) như sau:

 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2013 - 2014 (môn Lý) PDF Print E-mail
Thursday, 14 November 2013 12:20
There are no translations available.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC  2013 - 2014 (môn Lý) như sau:

Last Updated on Thursday, 14 November 2013 12:37
 


Page 89 of 102