Thông tin chung
Danh sách học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 3, chiều thứ 7 (môn Sinh) PDF Print E-mail
Friday, 17 February 2012 12:27
There are no translations available.

Danh sách học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 3, chiều thứ 7 (môn Sinh), ngày 18/02/2012.

Click vào đây để xem Danh sách với kích thước lớn hơn 

Last Updated on Friday, 17 February 2012 12:32
 
Lịch học môn Tin học, Học kỳ II, Năm học 2011 – 2012 (dành cho khối 10 và khối 11) PDF Print E-mail
Monday, 13 February 2012 11:36
There are no translations available.

Các lớp còn lại của khối 10 và khối 11 sẽ có lịch học trước ngày 27/02/2012
Last Updated on Thursday, 01 March 2012 14:54
 
Lịch học môn Tin học & Công nghệ (dành cho khối 12) PDF Print E-mail
Tuesday, 17 January 2012 08:58
There are no translations available.

Trừ lớp 12A1 Tin học cả buổi sáng thứ 6, các lớp khác học vào buổi chiều, mỗi lớp 2 buổi, một trên phòng máy tầng 3 nhà C3 và buổi còn lại ở giảng đường 202+203 cầu thang 2 nhà C3. Đề nghị Ban cán sự các lớp chủ động mượn máy chiếu lên giảng đường.

Thầy Đạt dạy 5 lớp: 2 lớp chuyên Hóa, 3 lớp chuyên Sinh. Cô Mai dạy 6 lớp: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Tin, 2 lớp chuyên Lý.

Lịch học cụ thể như sau:
Last Updated on Tuesday, 17 January 2012 09:07
 


Page 74 of 80