THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường Đại học Kyushu, Nhật ngày 06/03/2018) PDF. In Email
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 07:56

Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm giới thiệu về chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và học bổng ngành Môi trường và Năng lượng sinh học (Bioenvironment & Bioresource).


Website của trường:

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/ (học bổng MEXT)

Thời gian: 10.30 – 11.30 ngày 06/03/2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 06:39
 

Tuyển sinh & Thi thử

Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2018
Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2018
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại ...

Kết quả thi thử vào lớp 10 chuyên lần 2
Kết quả thi thử vào lớp 10 chuyên lần 2
Kết quả thi thử vào lớp 10 chuyên lần ...