THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường Đại học Kyushu, Nhật ngày 06/03/2018) PDF. In Email
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 07:56

Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm giới thiệu về chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và học bổng ngành Môi trường và Năng lượng sinh học (Bioenvironment & Bioresource).


Website của trường:

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/ (học bổng MEXT)

Thời gian: 10.30 – 11.30 ngày 06/03/2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 06:39