Lịch học môn Tin học, Học kỳ II, Năm học 2011 – 2012 (dành cho khối 10 và khối 11) PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 2 2012 11:36

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

10A1 Tin

10A1 Toán

10A1 Hóa

10A2 Tin

10A1 Sinh

Chiều

11A2 Tin

11 A1 Hóa

11A1 Sinh

11 A1 Toán

11 A1 Lý

Ghi chú:

  1. Các lớp đều học trên Phòng máy tầng 3 nhà C3
  2. Lịch học thực hiện từ ngày 06/02/2012
  3. Các lớp còn lại của khối 10 và khối 11 sẽ có lịch học trước ngày 05/03/2012
Cập nhật ngày Thứ năm, 01 Tháng 3 2012 14:54