Thông báo


Danh sách học sinh lớp 10 tham dự kỳ thi Học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2012 13:11

Danh sách học sinh lớp 10 tham dự kỳ thi Học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 xếp theo phòng thi như sau.

Click vào đây để xem Danh sách với kích thước lớn hơn

 
Danh sách học sinh lớp 12 trường THPT chuyên KHTN tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 5, ngày Chủ nhật PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 12:59

Danh sách học sinh lớp 12 trường THPT chuyên KHTN tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 5, Chủ Nhật ngày 22/04/2012.

Click vào đây để xem Danh sách với kích thước lớn hơn.

 
Danh sách học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 5, chiều thứ 7 (môn Sinh) PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 12:56

Danh sách học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 4, chiều thứ 7 (môn Sinh) ngày 21/04/2012

Click vào đây để xem Danh sách với kích thước lớn hơn

 
Danh sách học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 5, chiều thứ 7 (môn Anh) PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 12:52

Danh sách học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, Lần 4, chiều thứ 7 (môn Anh) ngày 21/04/2012

Click vào đây để xem Danh sách với kích thước lớn hơn

Cập nhật ngày Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 12:59
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 02/04/2012) PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 17:31

Thời khóa biểu Trường THPT chuyên KHTN, Học kỳ II, năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 02/04/2012) dành cho Khối 10:

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 17:55
 


Trang 41 trong tổng số 49 trang.