Thông báo


Chương trình Olympic tiếng Anh Trường THPT chuyên KHTN 2012 PDF. In Email
Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 10:17

Là hoạt động thường niên nhằm nâng cao tinh thần học ngoại ngữ của học sinh trường THPT chuyên KHTN.

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 10:20
 
Thời Khoá biểu năm học 2012 - 2013 (thực hiện từ 10/09/2012) PDF. In Email
Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 08:23

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 10 Hệ Chuyên(thực hiện từ 10/09/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 11 Hệ Chuyên(thực hiện từ 10/09/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 12 Hệ Chuyên(thực hiện từ 10/09/2012)

 
Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 (thực hiện từ 07-9-2012) dành cho Hệ Chuyên PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 9 2012 16:13

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 10 Hệ Chuyên(thực hiện từ 07/09/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 11 Hệ Chuyên(thực hiện từ 07/09/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 12 Hệ Chuyên(thực hiện từ 07/09/2012)

Cập nhật ngày Thứ năm, 06 Tháng 9 2012 16:52
 
Thời khóa biểu năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 06/09/2012) PDF. In Email
Thứ bảy, 01 Tháng 9 2012 20:38

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 10 Hệ Chuyên(thực hiện từ 06/09/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 11 Hệ Chuyên(thực hiện từ 06/09/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 12 Hệ Chuyên(thực hiện từ 06/09/2012)

 
Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 (thực hiện từ 27/8/2012) PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 00:33

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 10 (thực hiện từ 27/8/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 11 (thực hiện từ 27/8/2012)

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013 lớp 12 (thực hiện từ 27/8/2012)

 


Trang 42 trong tổng số 53 trang.