Lịch học môn Tin học & Công nghệ (dành cho khối 12) In
Thứ ba, 17 Tháng 1 2012 08:58

Trừ lớp 12A1 Tin học cả buổi sáng thứ 6, các lớp khác học vào buổi chiều, mỗi lớp 2 buổi, một trên phòng máy tầng 3 nhà C3 và buổi còn lại ở giảng đường 202+203 cầu thang 2 nhà C3. Đề nghị Ban cán sự các lớp chủ động mượn máy chiếu lên giảng đường.

Thầy Đạt dạy 5 lớp: 2 lớp chuyên Hóa, 3 lớp chuyên Sinh. Cô Mai dạy 6 lớp: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Tin, 2 lớp chuyên Lý.

Lịch học cụ thể như sau:

Ngày

Giờ

Lớp

Phòng học

Giáo viên

Chiều thứ 2

30/01/2012

13h00 – 14h30

12 A1 Lý

202+203 CT2

Cô Mai

14h35 – 16h05

12 A2 Lý

202+203 CT2

Cô Mai

13h00 – 14h30

12 A1 Hóa

Phòng máy

Thầy Đạt

14h35 – 16h05

12 A2 Hóa

Phòng máy

Thầy Đạt

Chiều thứ 3

31/01/2012

13h00 – 14h30

12 A1 Hóa

202+203 CT2

Thầy Đạt

14h35 – 16h05

12 A2 Hóa

202+203 CT2

Thầy Đạt

13h00 – 14h30

12 A1 Toán

Phòng máy

Cô Mai

14h35 – 16h05

12 A2 Toán

Phòng máy

Cô Mai

Chiều thứ 4

01/02/2012

13h00 – 14h30

12 A1 Toán

202+203 CT2

Cô Mai

14h35 – 16h05

12 A2 Toán

202+203 CT2

Cô Mai

13h00 – 14h30

12 A1 Sinh

Phòng máy

Thầy Đạt

14h35 – 16h05

12 A2 Sinh

Phòng máy

Thầy Đạt

Chiều thứ 5

02/02/2012

13h00 – 14h30

12 A1 Sinh

202+203 CT2

Thầy Đạt

14h35 – 16h05

12 A2 Sinh

202+203 CT2

Thầy Đạt

13h00 – 14h30

12 A1 Lý

Phòng máy

Cô Mai

14h35 – 16h05

12 A2 Lý

Phòng máy

Cô Mai

Sáng thứ 6

03/02/2012

08h00 – 11h00

12 A1 Tin

Phòng máy

Cô Mai

Chiều thứ 6

03/02/2012

13h00 – 14h30

12 A2 Tin

202+203 CT2

Cô Mai

14h35 – 16h05

12 A3 Sinh

202+203 CT2

Thầy Đạt

13h00 – 14h30

12 A3 Sinh

Phòng máy

Thầy Đạt

14h35 – 16h05

12 A2 Tin

Phòng máy

Cô Mai

Cập nhật ngày Thứ ba, 17 Tháng 1 2012 09:07