Image result for math

Thời gian & Địa điểm thi

Link download toàn văn Thông báo số 1 cuộc thi "Olympic Chuyên KHTN 2018"

+ Mỗi trường chuyên có học sinh tham gia tổ chức Hội đồng coi thi tại trường đó.

+ Các Hội đồng coi thi tổ chức 2 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi: 08 giờ 00 (theo giờ địa phương).

+ Ngày 05 tháng 5 năm 2018 thi buổi một cho tất cả các môn.

+ Ngày 06 tháng 5 năm 2018 thi buổi hai cho tất cả các môn.

Đối tượng và điều kiện tham gia

+ Học sinh các lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên. Mỗi học sinh chỉ được tham gia dự thi 01 môn.

+ Mỗi trường THPT chuyên cử các đội tuyển các môn và mỗi đội tuyển từ 10 đến 15 học sinh. Riêng mỗi đội tuyển của trường THPT chuyên KHTN có thể cử tối đa 20 học sinh.

+ Các học sinh trong các đội tuyển phải đạt xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I, năm học 2017-2018 từ Khá trở lên.

Hình thức & Nội dung thi

1.      Các môn thi: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

2.      Hình thức thi

+ Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày, tất cả các môn thi đều thi trong 2 buổi.

+ Thi viết cho các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học; Thi lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.

 + Thời gian làm bài thi cho các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học là 180 phút; môn Tin học là 210 phút.

3.       Nội dung thi

Theo chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông, cụ thể với các môn như sau.

Xem thêm: Hình thức & Nội dung thi