Hội đồng coi thi

+ Chủ tịch các Hội đồng coi thi của các trường chuyên là thầy cô Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng và là thành viên của Ban tổ chức của Cuộc thi.

+ Các trường chuyên thành lập Hội đồng coi thi và gửi Quyết định thành lập Hội đồng coi thi (bản scan) trước ngày 02/5/2017 cho thầy Lê Công Lợi qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lịch làm việc của các Hội đồng coi thi

* Ngày 05/5/2017, các Hội đồng thi chuẩn bị phòng thi

+ Các Hội đồng thi hoàn tất việc niêm yết tại mỗi phòng thi danh sách thí sinh trong phòng thi.

    + Riêng với phòng thi Tin học cần chuẩn bị: 

  • Cài đặt phần mềm cho các máy vi tính: Hệ điều hành: Microsoft Windows hoặc Linux; Môi trường lập trình: Free Pascal/Lazarus, Code Block/Dev-C++ và các môi trường tương đương khác.
  • Cần đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch virus cho các máy vi tính; không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác.
  • Môn Tin học sẽ thực hiện thi trực tuyến trên mạng vì vậy các Hội đồng coi thi cần chuẩn bị tốt hạ tầng mạng cho phòng thi Tin học.

* Ngày 06-07/5/2017

+ 07h00: cán bộ các Hội đồng thi họp Hội đồng thi. 

+ 07h30: gọi các thí sinh vào phòng thi.

+ 07h50: phát đề thi cho thí sinh.

+ 08h00: bắt đầu tính giờ làm bài.

+ 11h00: thu bài của thí sinh các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

+ 11h30: thu bài của thí sinh môn Tin học.

* Chiều ngày 07/5/2017: Ngay sau khi kết thúc buổi thi Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đường chuyển phát nhanh (hoặc gửi bảo đảm nếu không có chuyển phát nhanh) về địa chỉ: Lê Công Lợi, Phòng 202, nhà C3, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội  01 (một) bưu kiện gồm bì chứa túi số 4, quy định tại Điều 28 của Quy chế thi HSGQG.