Image result for math

Đối tượng và điều kiện tham gia (THPT)

+ Học sinh các lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên. Mỗi học sinh chỉ được tham gia dự thi 01 môn.

+ Mỗi trường THPT chuyên cử các đội tuyển các môn; mỗi đội tuyển môn Toán, Lý, Hoá, Sinh tối đa 10 học sinh, đội tuyển môn Tin tối đa 15 học sinh. Riêng mỗi đội tuyển của trường THPT chuyên KHTN có thể cử tối đa 25 học sinh các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh và tối đa 30 học sinh môn Tin.

+ Các học sinh trong các đội tuyển phải đạt xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I, năm học 2018-2019 từ Khá trở lên.