Image result for math

Đối tượng và điều kiện tham gia

+ Học sinh các lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên. Mỗi học sinh chỉ được tham gia dự thi 01 môn.

+ Mỗi trường THPT chuyên cử các đội tuyển các môn và mỗi đội tuyển từ 10 đến 15 học sinh. Riêng mỗi đội tuyển của trường THPT chuyên KHTN có thể cử tối đa 20 học sinh.

+ Các học sinh trong các đội tuyển phải đạt xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I, năm học 2017-2018 từ Khá trở lên.