Image result for math

Các mốc thời gian

 Lịch làm việc của các Hội đồng coi thi

 • Ngày 04/5/2018, các Hội đồng thi chuẩn bị phòng thi

  + Các Hội đồng thi hoàn tất việc niêm yết tại mỗi phòng thi danh sách thí sinh trong phòng thi.

      + Riêng với phòng thi Tin học cần chuẩn bị: 

  • Cài đặt phần mềm cho các máy vi tính: Hệ điều hành: Microsoft Windows hoặc Linux; Môi trường lập trình: Free Pascal/Lazarus, Code Block/Dev-C++ và các môi trường tương đương khác.
  • Cần đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch virus cho các máy vi tính; không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác.

  * Một số điểm lưu ý đối với cán bộ coi thi môn Tin học: Cán bộ coi thi môn Tin học gửi mail chứa bài làm của thí sinh cho thành viên Ban tổ chức là Th.S Hồ Đắc Phương, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ngày 05-06/5/2018

  07h00, ngày 05-06/5/2018 cán bộ các Hội đồng thi họp Hội đồng thi. 

  + 07h30, ngày 05-06/5/2018 các thí sinh có mặt tại phòng thi.

  + 07h50, ngày 05-06/5/2018 phát đề thi cho thí sinh.

  + 08h00, ngày 05-06/5/2018 bắt đầu tính giờ làm bài.

  + 11h00, ngày 05-06/5/2018 thu bài của thí sinh các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

  + 11h30, ngày 05-06/5/2018 thu bài của thí sinh môn Tin học.

  *Chiều ngày 06/5/2018: Ngay sau khi kết thúc buổi thi

  + Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đường chuyển phát nhanh (hoặc gửi bảo đảm nếu không có chuyển phát nhanh) về địa chỉ: Lê Công Lợi, Phòng 202, nhà C3, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. 01 (một) bưu kiện gồm bì chứa túi số 4, quy định tại Điều 28 của Quy chế thi HSGQG.