THÔNG BÁO (V/v: Kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ I năm học 2012 - 2013) In
Thứ năm, 27 Tháng 9 2012 16:45

Kính gửi: Học sinh toàn trường 

Nhà trường xin thông báo về kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ I (2012-2013) như sau:


1. Lịch thi


  • Ngày thi: Thứ năm, thứ sáu - ngày 04, 05  tháng 10 năm 2012.
  • Môn thi: 

- Chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và lớp Chất lượng cao thi các môn Toán, Lý, Hóa, Anh;
- Chuyên Sinh  thi các môn Toán, Hóa, Sinh, Anh

  • Lịch thi cụ thể


Ngày thi

Môn

Thời gian

Thời gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ 5

Toán

90’

08h00 –  09h30

11, 12

Tự luận

04/10/12

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11, 12

Tự luận

Chiều thứ 5

04/10/12

Toán

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

10

Tự luận

Sáng thứ 6

05/10/12

Lý, Sinh

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

12

Trắc nghiệm (Sinh) + Tự luận (Lý)


Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

11, 12

Tự luận + Trắc nghiệm

Chiều thứ 6

Lý, Sinh

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

05/10/12

Tiếng Anh

60’

15h15 – 16h15

10

Tự luận + Trắc nghiệm


  • Học sinh toàn trường nghỉ học (04, 05/10/2012) thi đánh giá công bằng học kỳ I (2012-2013).
  • Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 2.2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn.


BAN GIÁM HIỆU

Cập nhật ngày Thứ năm, 27 Tháng 9 2012 18:02