21/09/2023, HKUST, cityU và PolyU - Hong Kong, 10:30 - 12:00, GĐ Phan Đức Chính PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 16:49

>> Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/UBvoD6vNUis1jdVZ7

>> Website các trưng tư vn tuyn sinh ti hi tho:

1. https://www.admo.cityu.edu.hk/apply Đại học Thành phố Hồng Kông (CityU) có thỏa thuận hợp tác riêng với THPT Chuyên KHTN (có thể xem thêm thông tin ở đây)

2. https://www.polyu.edu.hk/geo/prospective-students/undergraduate/international/ Đại học Bách khoa Hồng Kông (HKPU, PolyU) có thông tin tóm tắt ở đây

3. https://join.hkust.edu.hk/ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST), đây là trường có khá nhiều cựu học sinh THPT Chuyên KHTN nhập học 10 năm nay trong các trường Đại học ở Hong Kong.

Nội dung chủ yếu của hội thảo nhằm cung cấp thông tin về quy trình tuyển sinh, chương trình đào tạo và học bổng.

>> Thi gian và đa đim t chc hi tho:

10:30 - 12:00 thứ 5 ngày 21/9/2023 tại GĐ Phan Đức Chính, tầng 1 nhà A-BCập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 17:31