Kinh phí

+ Kinh phí cho tổ chức các Hội đồng thi tại các trường chuyên khác sẽ do chính trường sở tại chi trả.

+ Ban tổ chức Cuộc thi không có kinh phí thưởng cho tất cả các học sinh đạt giải của cuộc thi, vì vậy đề nghị các trường chuyên khác dự trù một khoản kinh phí để thưởng cho các học sinh của trường đoạt giải của Cuộc thi.

+ Kinh phí ra đề, chấm thi của các bài thi của học sinh trong nước và in các chứng nhận cho các học sinh do các trường chuyên trong nước có học sinh tham gia đóng góp. Các trường chuyên trong nước đóng góp cho Ban tổ chức Cuộc thi với lệ phí dự thi là 350.000 đồng/1 học sinh/1 môn thi. Sau khi các trường gửi danh sách học sinh dự thi các trường sẽ nộp lệ phí dự thi của trường qua tài khoản:

 Tên tài khoản: Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên   

   Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân,

                        Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

   Số tài khoản: 0711000212270

Chi tiết xin liên hệ thầy Vi Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, điện thoại: 0912422592, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.