Ban tổ chức Cuộc thi

Ban tổ chức Cuộc thi được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN gồm các thành viên:

+ Trưởng ban: PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;

+ Các Phó Trưởng ban: : PGS. TS Nguyễn Vũ Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường THPT chuyên KHTN; TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;

+ Các ủy viên: các thầy cô Hiệu trưởng (hoặc thầy cô Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền) các trường chuyên, một số cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên KHTN.