11/09/2023, Kyoto iUP - Nhật, 10:30 - 11:30, GĐ Phan Đức Chính PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 08:18

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ HỌC BỔNG KYOTO iUP 2024 - ĐẠI HỌC KYOTO
Thời gian: 10:30 - 11:30 AM Thứ 2, ngày 11/09/2023 tại GĐ Phan Đức Chính


Nội dung chính của Hội thảo:

  • Thành phố Kyoto
  • Trường đại học Kyoto
  • Chương trình iUP và học bổng Kyoto iUP"
  • Quy trình ứng tuyển

- Hồ sơ: chứng chỉ cần thiết
- Các mốc thời gian cần lưu ý
- Các lưu ý trong quá trình ứng tuyển

  • Giải đáp mọi thắc mắc về ngành học, tiêu chuẩn và hồ sơ xét tuyển

Cập nhật ngày Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 08:41