THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi kết thúc học kỳ 2 khối 10 và 11 năm học 2018 - 2019) In
Thứ tư, 27 Tháng 3 2019 13:32

Kính gửi:

  • Các thầy, cô giáo;
  • Các em học sinh toàn trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, kỳ thi kết thúc học kỳ 2 cho các khối 10,11 được tổ chức  như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và  Thứ Năm ( ngày 16, 17, 18/04/2019).

+ Môn thi: Chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và lớp Chất lượng cao thi các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh;

Chuyên Sinh thi các môn Toán, Hóa, Sinh, Văn, Anh.

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 3.

+ Lịch thi: : Sáng thứ Ba, sáng thứ Tư và sáng thứ Năm  khối 11 thi.

Chiều thứ Ba, chiều thứ Tư và sáng thứ Năm  khối 10 thi.

Các buổi thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm học sinh khối 10 và khối 11 được nghỉ học

Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng Thứ Ba

16/04/2019

Toán

90’

8h00 – 9h30

11

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Chiều Thứ Ba

16/04/2019

Toán

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

10

Tự luận


Sáng Thứ Tư

17/04/2019

Lý/Sinh

90’

8h00 – 9h30

11

Tự luận

Văn

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Chiều Thứ Tư 17/04/2019

Lý/Sinh

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

Văn

90’

15h15 – 16h45

10

Tự luận

Sáng Thứ Năm

18/03/2019

Tiếng Anh

60’

08h00 – 09h00

11

Tự luận + Trắc nghiệm

Tiếng Anh

60’

09h30 – 10h30

10

Tự luận + Trắc nghiệm

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU