THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường đại học Calgary, Canada ngày 22/04/2022) PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 4 2022 20:16

Kính gửi: Các thầy, cô chủ nhiệm lớp 11

Nhà trường gửi tới các thầy, cô giáo chủ nhiệm thông tin về buổi hội thảo với đại diện Trường Đại học Calgary (University of Calgary), Canada. Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm giới thiệu về chương trình đào tạo, quy trình tuyển sinh và học bổng cho học sinh quốc tế  của Trường.


Website của trường:

http://www.ucalgary.ca/future-students

Thời gian: 10.30 – 11.30 ngày 22/04/2022 (Thứ  Sáu)

Địa điểm: Giảng đường Phan Đức Chính, Tầng 1, Khu Giảng đường A-B

Nhà trường kính đề nghị các thầy, cô chủ nhiệm thông báo đến học sinh lớp mình (đặc biệt là đối với những em học sinh có dự định du học Canada), và lập danh sách học sinh tham dự Hội thảo (5 học sinh/ lớp) gửi về Văn phòng tầng 1 nhà A-B (cô Thoa) trước 16.30 thứ 5 ngày 21/04/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!