THÔNG BÁO (V/v: Kỳ thi học kỳ I năm học 2012 - 2013) PDF. In Email
Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 10:34

Kính gửi: Chủ nhiệm các Bộ môn;

Các thầy, cô giáo tham gia giảng dạy tại Nhà trường.

 Theo kế hoạch giảng dạy và học tập, học kỳ I - năm học 2012-2013 đã được Nhà trường thống nhất từ đầu năm học, Nhà trường xin thông báo về kỳ thi học kỳ I (2012-2013) như sau:

1. Đối với các môn học: Văn, Sử, Địa, Sinh (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Lý (đối với các lớp chuyên Sinh), Tin, GDCD, Thể dục, Công nghệ sẽ được tổ chức thi trên lớp từ ngày 03/12/2012 đến 14/12/2012 (các giáo viên bộ môn sẽ cho thi theo tiết trên thời khóa biểu).

Nhà trường kính đề nghị các giáo viên bộ môn tổng kết, cho điểm vào sổ điểm cá nhân và nộp 01 bảng điểm photo môn học của mình cho bộ phận Đào tạo của Trường trước 16h30 ngày 21/12/2012. Sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ thông báo để các thầy cô chính thức vào sổ ghi điểm và gọi tên.

2. Các môn học: Toán, Hóa, Anh, Lý (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Sinh (đối với các lớp chuyên Sinh) sẽ thi chung toàn trường vào ngày 17, 18/12/2012.

Nhà trường kính đề nghị các giáo viên bộ môn lấy điểm tại Bộ phận Đào tạo (P203-C3) để tổng kết, cho điểm vào sổ điểm cá nhân và nộp 01 bảng điểm photo cho Bộ phận Đào tạo của Trường trước 16h30 ngày 02/01/2013. Sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ thông báo để các thầy cô chính thức vào sổ ghi điểm và gọi tên.

3. Nhà trường cũng kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp cùng Nhà trường đôn đốc giáo viên bộ môn hoàn thành điểm của mình và hoàn thành điểm tổng kết học kỳ I trước ngày 09/01/2013.

4. Nhà trường dự kiến kiểm tra hồ sơ, sổ sách học kỳ I vào ngày 14, 15/01/2013.

5. Nội dung thi học kỳ I (2012-2013):

Đề thi gồm 70% kiến thức trong ngân hàng đề đợt 1 và 2

30% kiến thức nằm ngoài ngân hàng đề.

Lịch thi cụ thể như sau:

+ Ngày thi: Thứ hai, thứ ba - ngày 17, 18  tháng 12  năm 2012.

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ 2

17/12/12

Toán

90’

08h00 –  09h30

11, 12

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11, 12

Tự luận

Chiều thứ 2

17/12/12

Toán

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

10

Tự luận

Sáng thứ 3

18/12/12

Lý, Sinh

90’

08h00 – 09h30

11, 12

Tự luận (Sinh 12: T nghiệm)

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

11, 12

Tự luận + Trắc nghiệm

Chiều thứ 3

Lý, Sinh

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

18/12/12

Tiếng Anh

60’

15h15 – 16h15

10

Tự luận + Trắc nghiệm

+ Học sinh cả trường nghỉ 14/12/2012 để ôn thi học kỳ và (17, 18/12/2012) thi học kỳ I (2012-2013).

BAN GIÁM HIỆU