Qui chế sử dụng phòng máy tính nhà C3 đối với cán bộ, giáo viên PDF Print E-mail
Friday, 17 December 2010 09:23
There are no translations available.

·         Phòng máy tính tầng 3 nhà C3 được sử dụng chỉ với mục đích giảng dạy theo lịch học và các hoạt động có giáo viên hướng dẫn.

I.   ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRỰC QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH

 1. Chịu trách nhiệm về bảo vệ tài sản (máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh); kiểm tra cửa, các thiết bị an toàn.
 2. Phải kiểm tra sự vận hành các thiết bị, chương trình máy tính thường xuyên nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của phòng máy được thông suốt.
 3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn các các bộ giảng dạy sử dụng các trang thiết bị trong phòng máy.
 4. Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình giảng dạy.
 5. Chủ động trong việc sửa chữa những sự cố đơn giản. Nếu sự cố không thể khắc phục được cần phải báo cáo Chủ nhiệm Bộ môn Tin học để xử lý kịp thời.

II. ĐỐI vỚI Giáo viên:

 1. Đăng ký bằng văn bản vể lịch giảng của mình với bộ môn Tin học trước một tuần (thời gian, số lượng học sinh tham gia…)
 2. Có quyền yêu cầu cán bộ trực quản lý phòng máy hỗ trợ việc sử dụng các thiết bị sẵn có trong phòng máy.
 3. Chỉ được phép sử dụng máy tính của giảng viên tại phòng máy làm công  tác giảng dạy. Cán bộ trực quản lý phòng máy tính không chịu trách nhiệm hỗ trợ kết nối mạng, máy chiếu với máy tính xách tay của giáo viên.
 4. Khi có sự cố kỹ thuật xin thông báo ngay với cán bộ trực quản lý phòng máy để kịp thời khắc phục theo số 0906 09 06 72 (thầy Hà).
 5. Nhắc nhở học sinh tuân thủ nội qui phòng máy.

III. Các đỐI tƯỢNG khác

 • Các đối tượng ngoài trường sử dụng phòng máy tính theo hợp đồng có trách nhiệm tuân thủ theo sự hướng dẫn của cán bộ phòng máy
 • Trước khi ký kết hợp đồng với nhà trường cần phải thỏa thuận rõ về phạm vi sử dụng phần mềm, các trang thiết bị có trong phòng máy
 • Không được phép tự ý cài đặt phần mềm lạ nếu không được sự đồng ý của bộ môn tin học.

 

 

TL. Hiệu trưởng

Bộ môn Tin học

Last Updated on Monday, 24 January 2011 20:19
 

Add comment


Security code
Refresh