THÔNG BÁO KHẨN Về học bổng "Young Leaders Summer School" PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 8 2011 12:22

 THÔNG BÁO KHẨN

Về học bổng "Young Leaders Summer School"

của Trinity College Foundation Studies, The University of Melbourne

 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nhận được thư giới thiệu học bổng “Lãnh đạo trẻ 2011” của IDP Education Việt Nam, nhà trường nhận thấy đây là một cơ hội tốt cho học sinh trong trường tham gia xin học bổng này. Các thông tin về học bổng này như sau:

1.     Thông tin về khóa học

    http://www.trinity.unimelb.edu.au/learning/trinity-institute/young-leaders.html

2.     Thông tin về học bổng

1st Prize: 3 scholarships (100% fee for 2 week Program in Trinity College, Australia; 50% return Air ticket & gift for your school)

2nd Prize: 5 scholarships (50% fee for 2 week Program in Trinity College, Australia; 50% return Air ticket)

Có thể xem thêm tại: http://www.vietnam.idp.com/scholarships.aspx

3.     Thủ tục xin học bổng

-         Entry form: http://www.vietnam.idp.com/pdf/Application1.pdf

  (Có thể tham khảo thêm tại http://www.trinity.unimelb.edu.au/learning/trinity-institute/young-leaders/apply--enrol.html)

-         Copy of Transcripts of the last 2 school years

-         English 500 words essay "What do you suggest are the key issues which need to be considered to make cities better to live in for the future?"

-         Verification of your involvement in community or Leadership activities (either: picture, clips, articles, reference letter, certificate,...)

-         Dead line (Entries close): 5th Sep 2011

-         Application sent to: 53A Le Van Huu street, Hai Ba Trung District,   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 16 Tháng 8 2011 12:32