Lớp học kỹ năng mềm cho học sinh lớp 10 PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 15:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức học lớp Kỹ năng mềm cho  học sinh lớp 10 năm học 2011 – 2012 do PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục trực tiếp giảng dạy.

Thời gian:  Chiều thứ Năm, thứ Sáu ngày 25, 26/08/2011.

Chiều thứ Năm (25/08/2011): Từ 13h30 – 16h00, bài  Định hướng giá trị sống” .

 Chiều thứ Sáu (26/08/2011): Từ 13h30 – 16h00, bài  Một số kỹ năng sống cần thiết cho học sinh

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa sinh viên Mễ Trì (Hội trường lớn) – KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề nghị tất cả các học sinh lớp 10 đi học đầy đủ, đúng giờ. Sau mỗi buổi học các em sẽ viết các bài thu hoạch lấy điểm môn Công nghệ năm học 2011 – 2012.

Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt đầu giờ mỗi buổi học để ổn định tổ chức lớp và báo cáo sĩ số học sinh lớp mình với Ban Giám hiệu qua bộ phận Đào tạo (phòng 205 Nhà C3).

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. LÊ CÔNG LỢI

Cập nhật ngày Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 15:59