Danh sách học sinh có thay đổi điểm thi Tốt nghiệp 2014 (sau phúc khảo) PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 7 2014 10:32

Mời các học sinh có tên sau đây lên nhận lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

1. Mai Phương Anh

2. Trần Thị Kim Dung

3. Lê Duy Hoàng

4. Nguyễn Hồng Kiên

5. Nguyễn Tiến Thành

6. Nguyễn Anh Thắng

7. Dương Thị Tính

8. Trần Anh Trung

9. Phạm Vũ Tuấn

Các học sinh khác đã nộp đơn phúc khảo thì có kết quả các môn thi tốt nghiệp giữ nguyên.

Mời 09 em học sinh có tên trên nhận lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo lịch như sau:

Thời gian: chiều 01/07 và cả ngày 02/07

Địa điểm: tầng 1 cầu thang 2 (gặp chú Bình, điện thoại 0912 932 980)

Cập nhật ngày Thứ ba, 01 Tháng 7 2014 10:48