THÔNG BÁO (Vv Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024) PDF Print E-mail
Tuesday, 05 December 2023 10:48
There are no translations available.


Kính gửi: Các thầy, cô giáo và các em học sinh 

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, kỳ thi kết thúc học kỳ 1 cho các khối 10, 11, 12 được tổ chức như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu (ngày 11; 13; 15 tháng 12/2023). Cụ thể

-        Khối 12: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư;

-        Khối 11: thi vào chiều thứ Hai, chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu;;

-        Khối 10: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu.

(Vào các ngày không phải môn thi của mình học sinh được nghỉ học)

+ Môn thi:

-        Khối 10, 11: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh;

-        Khối 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn tự chọn (Lý hoặc Hóa hoặc Sinh).

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 3.

+  Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

11/12/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

10, 12

TL

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

10, 12

TL + TN, TN

Chiều thứ Hai

11/12/2023

Toán

90’

13h30 – 15h00

11

TL

Hóa

90’

15h15 – 16h45

11

TL

Sáng thứ Tư

13/12/2023

90’

08h00 – 09h30

10

TL

Lý/Hóa/ Sinh

12

Lý, Hóa: TL, Sinh: TN

Sinh

90’

09h45 – 11h15

10

TL

Ngữ văn

12

TL

Chiều thứ Tư

13/12/2023

90’

13h30 – 15h00

11

TL

Sinh

90’

15h15 – 16h45

11

TL

Sáng thứ Sáu

15/12/2023

Ngữ văn

90’

08h00 – 09h30

10

TL

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10

TL

Chiều thứ Sáu

15/12/2023

Ngữ văn

Tiếng Anh

90’

60’

13h30 – 15h00

15h15 – 16h15

11

11

TL, TL + TN

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi ở bảng tin hoặc trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất trước 15 phút kể từ giờ bắt đầu làm bài của mỗi môn thi.

BAN GIÁM HIỆU

 

Add comment


Security code
Refresh