THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ “ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH” PDF Print E-mail
Thursday, 06 October 2011 19:19

 

 

STT

GIẢI THƯỞNG

TIÊU ĐỀ

NHÓM HỌC SINH

LỚP

01

 

    Giải nhất

Một số bài toán về Phần Nguyên

“Some Problems About Floor Functions”

Trần Đăng Phúc, Chu Tuấn Anh,Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Phan Tài Vương

11A1 Toán

02

 

 

 

     Giải nhì

 

 

Một số phương pháp giải các bài toán Tổ hợp

“Some Methods To Solve Combinatory Problems”

Phạm Tiến Long, Nguyễn Thái Phúc, Đào Đức Tú, Nguyễn Mạnh Phúc, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Thái Vũ

11A2Toán

03

 

Các bài toán về sự bằng nhau của các đường tròn ngoại tiếp

“The Circumcircles With The Same Radius”

Lê Phương Anh, Lê T. Như Ý, Nguyễn T. Ngọc Anh, Lê T. Diễm Trang, Vũ T. Trang, Tăng T. Quỳnh Nga, P.T. Hoàng Anh

11A1 Toán

04

 

 

 

 

 

      Giải ba

 

 

 

Đẳng thức và bất thức về hàm số học

“Equalities and Inequalities About Arithetic Functions”

Nguyễn Văn Giỏi, Nguyễn Văn Hậu, Lê Hải Khôi

Trần Lê Hưng

11A1 Toán

05

Phương trình hàm trên tập số nguyên

“Functional Equation On the Integer Set”

Lương Tuấn Hiệp, Hoàng Hải Thanh, Nguyễn Duy Thịnh, Lê Hữu Toàn, Trần Văn Hải, Nguyễn T. Phương

11A2 Toán

06

Sử dụng nghiệm dương của phương trình một ẩn để giải bài toán cực trị

“Using the Positive Root of the Equation Which has One Unknown to slove Some Extremal Problems”

Nguyễn Vinh Dũng, Nguyễn Khánh Ly, Vũ Anh Dũng, Hoàng Ngọc Yến

11A1 CLC

07

 

 

 

 

 

Giải Khuyến Khích

Giải phương trình phần nguyên

“Research Project on the Properties of Floor Functions”

Trần Minh Tâm, Vũ Hải Trường, Vũ Mạnh Cường, Lê T. Thanh Tú, Lê Anh Tú

11A2 Toán

08

Hình trăng Hippocrates và một số bài toán khác

“Lunes of Hippocrates and Other Problems

Đỗ Văn Tâm, Nguyễn Tiến Thắng, Trần Minh Khôi, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Lê Hoàng, Đào Ngọc Tuấn Anh

11A1 Toán

09

Đa giác đỉnh nguyên

“Convex Lattice Polygons”

Nguyễn Minh Dũng, Trương Đức Lộc, Nguyễn Văn Hiên, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn T. Bích Liên, Trần Tuấn Nghĩa

11A1 Toán

 

 

Add comment


Security code
Refresh