Gặp gỡ trao đổi thông tin với Đại diện trường Bryn Mawr College (Mỹ) PDF. In Email
Thứ tư, 18 Tháng 8 2010 15:50

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

 

Trường Bryn Mawr College của Mỹ muốn gặp gỡ trao đổi thông tin về hoạt động giáo dục của Nhà trường, đại diện trường Bryn Mawr College mong muốn được tới thăm và nói chuyện với thầy, cô giáo cũng như học sinh về các chương trình học của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Thời gian: 8h45’ Thứ Sáu, ngày 17/09/2010.

Địa điểm: Phòng 106 (Bộ môn Toán học) Nhà C3.

Các bộ môn dưới đây cử 01 đại diện tham gia buổi đón tiếp đoàn và báo cho giáo viên đến dự đầy đủ, đúng giờ (danh sách giáo viên tham dự gửi cho cô Miền - Tổ văn phòng trước 16h thứ Tư ngày 15/09/2010):

1.      Bộ môn Toán học

2.      Bộ môn Tin học

3.      Bộ môn Vật Lý

4.      Bộ môn Sinh học

5.      Bộ môn Tiếng Anh

6.      Bộ môn Hóa học

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Đặng Đình Tới

Cập nhật ngày Thứ sáu, 26 Tháng 8 2011 16:49