Thông báo về việc phân công trách nhiệm trong việc quản lý trang web của trường PDF Print E-mail
Thursday, 15 September 2011 12:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  62 /TB-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14   tháng 09  năm 2011     

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công trách nhiệm trong việc quản lý trang web của trường  

                          

Trang web của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tại địa chỉ http://hsgs.edu.vn đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2011, nhà trường xin trân trọng thông báo tới các thầy giáo, cô giáo các em học sinh về phân công trách nhiệm trong việc quản lý trang web của nhà trường như sau:

I. Ban giám hiệu: TS. Lê Công Lợi, Phó Hiệu trưởng  thay mặt Ban giám hiệu phụ trách trang web của nhà trường.

II. Cán bộ điều hành, quản lý, giám sát mọi hoạt động của trang web (kể cả diễn đàn): ThS. Phạm Thị Hoa Mai, Giáo viên.

III. Phụ trách kỹ thuật và điều hành hoạt động của diễn đàn:

            1.  Lưu Quang Trung, cựu học sinh, K8 Sinh

            2.  Trần Mạnh Trung, cựu học sinh, K39 Toán

            3.  Nguyễn Đức Tùng, lớp 12A1 Tin

            4.  Phạm Quang Minh, lớp 12A1 Hóa

            Các cá nhân trên có trách nhiệm quản lý, phát triển trang web và diễn đàn của trường theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động của các trang web và chịu trách nhiệm trước nhà trường mọi nội dung trên trang web. Đối với các học sinh tham gia trực tiếp điều hành các hoạt động của diễn đàn và các học sinh có nhiều đóng góp tích cực cho diễn đàn đều được nhà trường xem xét đề nghị khen thưởng như các cán bộ lớp và cán bộ đoàn.  

            Nhà trường yêu cầu các bộ phận có thông báo tới học sinh và phụ huynh toàn trường, hoặc các tin tức về hoạt động giảng dạy và đào tạo gửi trực tiếp cho ThS. Phạm Thị Hoa Mai theo địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .        

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các thầy cô giáo và học sinh toàn trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương

 

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 21:29
 

Add comment


Security code
Refresh