THÔNG BÁO (Vv Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022 - 2023) PDF Print E-mail
Wednesday, 29 March 2023 10:32
There are no translations available.

Kính gửi:

  • Các thầy, cô giáo;
  • Học sinh toàn trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, kỳ thi kết thúc học kỳ 2 cho các khối 10, 11, 12 được tổ chức như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Hai, thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu (từ ngày 10 đến 14/4/2023).

-        Khối 12: thi vào sáng thứ Ba, sáng thứ Năm và chiều thứ Sáu;

-        Khối 11: thi vào sáng thứ Ba, sáng thứ Năm và chiều thứ Sáu;

-        Khối 10: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu;

(Vào các buổi không phải môn thi của mình học sinh được nghỉ học.)

+ Môn thi:

-        Khối 10: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn,  Lý, Hóa, Sinh. Riêng học sinh dự tuyển 10 (danh sách do thầy cô phụ trách đội tuyển công bố): dự tuyển  Toán thi Toán chung và môn Toán dự tuyển; dự tuyển  Tin thi Toán chung và môn Tin dự tuyển; dự tuyển Lý thi Toán chung, Lý chung và dự tuyển Lý; dự tuyển Hóa thi Toán chung, Hóa chung và dự tuyển Hóa;  dự tuyển Sinh thi Toán chung, Sinh chung và dự tuyển Sinh.

-        Khối 11: Chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và lớp Chất lượng cao thi các môn Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Tiếng Anh; Chuyên Sinh thi các môn Toán, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Anh.

-        Khối 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và tổ hợp KHTN

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 3.

+  Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

10/4/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

10

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

Sáng thứ Ba

11/4/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Sáng thứ Ba

11/4/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

12

Trắc nghiệm

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

12

Trắc nghiệm

Sáng thứ Tư

12/4/2023

90’

08h00 – 09h30

10

Tự luận

Sinh

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

Sáng thứ Năm

13/4/2023

Lý/Sinh

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

Ngữ văn

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Sáng thứ Năm

13/4/2023

50’

08h00 – 08h50

12

Trắc nghiệm

Hóa

50’

08h55 – 09h45

12

Trắc nghiệm

Sinh

50’

09h50 – 10h40

12

Trắc nghiệm

Sáng thứ Sáu

14/4/2023

Ngữ văn Tiếng Anh

Các môn Dự tuyển

90’

60’


180’

08h00 – 09h30

09h45 – 10h45


08h00 - 11h00

10

10

Dự tuyển 10

Tự luận

Tự luận + Trắc nghiệm

Tự luận

Chiều thứ Sáu

14/4/2023

Tiếng Anh

60’

14h00 – 15h00

11

Tự luận + Trắc nghiệm

Ngữ văn

120’

14h00 – 16h00

12

Tự luận

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu phòng thi, số báo danh của kỳ thi ở bảng tin hoặc trên Website http://hsgs.edu.vn của Nhà trường. Điểm thi của học sinh sẽ được nhà trường nhắn tin đến số điện thoại của phụ huynh.

Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất trước 15 phút kể từ giờ bắt đầu làm bài của mỗi môn thi.

BAN GIÁM HIỆU

 

Add comment


Security code
Refresh