THÔNG BÁO (V/v: Kỳ thi học kỳ II năm học 2012 - 2013) PDF. In Email
Thứ hai, 15 Tháng 4 2013 12:26

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập, học kỳ II - năm học 2012-2013 đã được Nhà trường thống nhất từ đầu năm học, Nhà trường xin thông báo về kỳ thi học kỳ II và kỳ thi chuyển hệ (2012-2013) như sau:

1. Đối với các môn học: Văn, Sử, Địa, Sinh (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Lý (đối với các lớp chuyên Sinh), Tin, GDCD, Thể dục, Công nghệ sẽ được tổ chức thi trên lớp từ ngày 08/04/13 đến 19/04/13 (các giáo viên bộ môn sẽ cho thi theo tiết trên thời khóa biểu).

Nhà trường kính đề nghị các giáo viên bộ môn tổng kết, cho điểm vào sổ điểm cá nhân và nộp 01 bảng điểm photo môn học của mình cho bộ phận Đào tạo của Trường trước 16h30 ngày 26/04/13. Sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ thông báo để các thầy cô chính thức vào sổ ghi điểm và gọi tên.

2. Các môn học: Toán, Hóa, Anh, Lý (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Sinh (đối với các lớp chuyên Sinh) sẽ thi chung toàn trường vào ngày 23, 24/04/2013.

Nhà trường kính đề nghị các giáo viên bộ môn lấy điểm tại Bộ phận Đào tạo (P203-C3) để tổng kết, cho điểm vào sổ điểm cá nhân và nộp 01 bảng điểm photo cho Bộ phận Đào tạo của Trường trước 16h30 ngày 07/05/13. Sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ thông báo để các thầy cô chính thức vào sổ ghi điểm và gọi tên.

3. Nhà trường cũng kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp cùng Nhà trường đôn đốc giáo viên bộ môn hoàn thành điểm của mình và hoàn thành điểm tổng kết học kỳ II trước ngày 09/05/2013.

4. Nhà trường dự kiến kiểm tra hồ sơ, sổ sách học kỳ II vào ngày 13/05/2013.

Lịch thi cụ thể như sau:

+ Ngày thi: Thứ ba, thứ tư - ngày 23, 24 tháng 04 năm 2013.II

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ 3

23/04/13

Toán

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

 

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Chiều thứ 3

23/04/13

Toán

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

 

Hóa

90’

15h15 – 16h45

10

Tự luận

Sáng thứ 4

24/04/13

Lý, Sinh

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

 

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

11

Tự luận + Trắc nghiệm

Chiều thứ 4

Lý, Sinh

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

24/04/13

Tiếng Anh

60’

15h15 – 16h15

10

Tự luận + Trắc nghiệm

+ Học sinh khối 10, 11 nghỉ ngày 23, 24/04/2013 thi học kỳ II (2012-2013).

+ Học sinh khối 12 vẫn học bình thường.

5. Lịch thi khảo sát chất lượng: thứ hai, thứ ba ngày 20, 21 tháng 05 năm 2013

BAN GIÁM HIỆU