THÔNG BÁO (Vv Lịch thi đánh giá công bằng học kỳ 2 năm học 2023 - 2024) PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 2 2024 10:11

Kính gửi: Các thầy, cô giáo và các em học sinh toàn trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ 2 cho các khối 10, 11, 12 được tổ chức như sau:


1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (ngày 26/02; 28/02 và 01/3/2024).

-        Khối 12: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu;

-        Khối 11: thi vào chiều thứ Hai, chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu;

-        Khối 10: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu.

(Vào các buổi không phải môn thi của mình học sinh được nghỉ học.)

+ Môn thi:

-        Khối 11,10: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh;

-        Khối 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và tổ hợp KHTN.

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 2.

+  Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

26/02/2024

Toán

90’

08h00 – 09h30

10

12

Tự luận

Trắc nghiệm

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

10

12

TL + TN
Trắc nghiệm

Chiều thứ Hai

26/02/2024

Toán

90’

13h30 – 15h00

11

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

11

Tự luận

Sáng thứ Tư

28/02/2024

90’

08h00 – 09h30

10

Tự luận

Sinh

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

Hóa

Sinh

50’

50’

50’

08h00 – 08h50

08h55 – 09h45

09h50 – 10h40

12

12

12

Trắc nghiệm

Chiều thứ Tư

28/02/2024

90’

13h30 – 15h00

11

Tự luận

Sinh

90’

15h15 – 16h45

11

Tự luận

Sáng thứ Sáu

01/3/2024

 

 

Ngữ văn

90’

08h00 – 09h30

10

12

Tự luận

TL + TN

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

Chiều thứ Sáu

01/3/2024

Ngữ văn

Tiếng Anh

90’

60’

13h30 – 15h00

15h15 – 16h15

11

11

Tự luận

TL + TN

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi ở bảng tin hoặc trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất trước 15 phút kể từ giờ bắt đầu làm bài của mỗi môn thi.

BAN GIÁM HIỆU