[ĐHKHTN] THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 19:13

Năm 2024, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) tuyển sinh đào tạo đại học  chính quy cho 27 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu 1850. Các thông tin chi tiết về hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển cụ thể như sau:

1. XÉT TUYỂN THẲNG

Xét tuyển thẳng các đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) với các trường hợp như sau:

1.1. Xét tuyển thẳng thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài, đạt giải, cụ thể trong các trường hợp sau:

1.1.1. Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh là thành viên đội tuyển tham dự Olympic khu vực, quốc tế các môn Toán; Tin học; Vật lí; Hóa học; Sinh học và thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán; Tin học; Vật lí; Hoá học; Sinh học; Địa lí do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp (danh sách theo phụ lục 1).

1.1.2. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với nội dung dự án hoặc đề tài mà thí sinh đã đoạt giải.

1.2. Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các đối tượng khác quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể trong các trường hợp sau:

1.2.1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành theo nguyện vọng.

1.2.2. Người đã trúng tuyển vào Trường ĐHKHTN, nhưng ngay năm đó:

Đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung ngay trong năm trúng tuyển theo quyết định hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền; Bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn nghiêm trọng không thể nhập học đúng hạn, có hồ sơ y tế và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Thí sinh phải gửi đơn xin bảo lưu kèm theo giấy tờ minh chứng tới cơ sở đào tạo gọi nhập học. Thời gian tối đa được bảo lưu kết quả do cơ sở đào tạo quy định, nhưng không ít hơn 3 năm. Ngay sau khi đủ điều kiện đi học trở lại, người được bảo lưu kết quả trúng tuyển phải thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của Trường ĐHKHTN, trong đó phải cung cấp minh chứng đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã được điều trị hồi phục. Đối với trường hợp quy định tại điều này có thời gian bảo lưu từ 3 năm trở lên, Trường ĐHKHTN xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức.

1.2.3. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành của Trường ĐHKHTN nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. (Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN chưa có chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên khiếm thị hoặc khiếm thính).

1.2.4. Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức.

1.2.5. Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, có nguyện vọng học tại Trường ĐHKHTN cần gửi cho Nhà trường hồ sơ xin học bao gồm đơn xin học, học bạ trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và các kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ ngoại ngữ:

- Nếu vào học các chương trình đào tạo mà ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt, thí sinh phải có kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Việt. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho vào học.

1.3. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi, Giấy chứng nhận, Quyết định khen thưởng, xác nhận (nếu có):

  • Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

  • Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

  • Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

  • Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hồ sơ y tế kèm theo hồ sơ bảo lưu kết quả trúng tuyển;

  • Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

  • Người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

  • Đơn xin học, học bạ trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và các kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh là người nước ngoài;

 • Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

b) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: trước 17 giờ 00 ngày 25/6/2024; nộp trực tuyến tại địa chỉ http://xettuyendaihoc.hus.vnu.edu.vn

c) Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ.

d) Công bố kết quả xét tuyển thẳng: Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 10/7/2024, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn.

2. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

2.1. Ưu tiên xét tuyển các đối tượng được quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1.1. Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng trên nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia năm 2024 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của ĐHQGHN sẽ được Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN xem xét, quyết định cho vào học.

2.1.2. Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán; Tin học; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Địa lí do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thí sinh đạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đạt giải; thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển, được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đạt giải. (danh sách theo Phụ lục 1)

Các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển phải tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện trúng tuyển.

2.1.3. Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển

a) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

  • Bản sao hợp lệ giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;

  • Bản sao hợp lệ giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

 • Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

b) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 25/6/2024; nộp trực tuyến tại địa chỉ http://xettuyendaihoc.hus.vnu.edu.vn.

c) Lệ phí đăng ký ưu tiên xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

d) Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 10/7/2024, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn.

2.2. Ưu tiên xét tuyển các đối tượng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

2.2.1.  Học sinh THPT trên toàn quốc

2.2.1.1. Được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN nếu tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;

b) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

c) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên.

2.2.1.2. Được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Khoa học cơ bản của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN phù hợp với môn thi nếu tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng các tiêu chí a) và c) Mục 2.2.1.1.

Thí sinh đạt tiêu chí quy định tại Mục 2.2.1. trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi đăng ký xét tuyển vào bậc đại học tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2.2.1.3. Ngoài mục 2.2.1.1 và 2.2.1.2, học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc gia và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường ĐHKHTN dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (danh sách các trường có trong Phụ lục 2) theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đạt giải nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế

b) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN.

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

d) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm.

2.2.2. Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN

Ngoài mục 2.2.1.1 và 2.2.1.2, học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

c) Có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm (thang điểm 150). Kết quả thi ĐGNL được sử dụng 02 năm kể từ ngày thi đến ngày đăng ký xét tuyển.

d) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm.

2.2.3. Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển

a) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi, Quyết định khen thưởng, xác nhận (nếu có):

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kèm theo hồ sơ dự thi và Quyết định khen thưởng.

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN.

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn Toán; Tin học; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Địa lí.

  • Bản sao hợp lệ kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức. Kết quả thi ĐGNL được sử dụng 02 năm kể từ ngày thi đến ngày đăng ký xét tuyển.

 • Bản sao hợp lệ Học bạ học tập cấp 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

b) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 25/6/2024; nộp trực tuyến tại địa chỉ http://xettuyendaihoc.hus.vnu.edu.vn.

c) Lệ phí đăng ký ưu tiên xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

d) Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 10/7/2024, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn

2.3. Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển

a) Thí sinh có thành tích trong các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học, kỹ thuật sẽ được ưu tiên xét tuyển vào ngành phù hợp với nội dung dự án hoặc đề tài đoạt giải.

b) Thí sinh có thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN, kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được ưu tiên xét tuyển theo nguyện vọng vào một ngành phù hợp với môn thi (danh sách theo Phụ lục 1).

Các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng ngành (sẽ được thông báo chi tiết sau).

3. XÉT TUYỂN CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

3.1. Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHGQHN tổ chức

Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức, đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên. Kết quả thi ĐGNL được sử dụng 02 năm kể từ ngày thi đến ngày đăng ký xét tuyển.

+ Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

 • Điểm xét tuyển là tổng điểm Tư duy định lượng cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học.

 • Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*), Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển là tổng điểm Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học.

3.2. Sử dụng chứng chỉ A-Level

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

3.3. Sử dụng chứng chỉ SAT

Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

3.4. Sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hoá ACT

Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36; trong đó các điểm thành phần môn Toán (Mathematics) ≥ 35/60 và môn Khoa học (Science) ≥ 22/40 (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi).

3.5. Sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển và đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

+ Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

 • Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán, điểm Tiếng Anh quy đổi và điểm cao nhất của một môn còn lại trong các tổ hợp xét tuyển.

 • Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*),  Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm Tiếng Anh đã quy đổi và cộng với điểm cao nhất của một môn còn lại trong các tổ hợp xét tuyển.

3.6. Nguyên tắc xét tuyển đối với thí sinh quy định tại Mục 3.1-3.5

- Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng/một phương thức vào các ngành đào tạo của Trường ĐHKHTN và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

- Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng phương thức xét tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển thí sinh ĐKXT có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

3.7. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển:

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi, chứng chỉ (nếu có):

  • Phiếu báo kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức. Kết quả thi ĐGNL được sử dụng 02 năm kể từ ngày thi đến ngày đăng ký xét tuyển.

  • Chứng chỉ quốc tế A-Level.

  • Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT.

  • Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT.

  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

 • Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.

b) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 25/6/2024; nộp trực tuyến tại địa chỉ http://xettuyendaihoc.hus.vnu.edu.vn.

c) Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

d) Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 10/7/2024, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn.

4. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng ngành (sẽ được thông báo chi tiết sau).

4.1. Nguyên tắc xét tuyển

a) Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). HĐTS căn cứ vào kết quả thi, nguyện vọng thí sinh đã đăng ký để xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

b) Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*), Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã quy sang thang điểm 40). Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

c) Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp của một ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo: bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Do đó thí sinh chỉ cần đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.

d) Tiêu chí phụ khi xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của từng chương trình đào tạo: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành và chương trình đào tạo, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ: tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số và chưa làm tròn); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

e) Nguyên tắc quy đổi điểm chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ (tiếng Anh):

- Với những thí sinh đã đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, điểm tiếng Anh được quy đổi sang thang điểm 10 thay cho môn tiếng Anh làm điểm xét tuyển hoặc làm tiêu chí phụ vào Trường ĐHKHTN (quy định tại bảng phụ lục 3, với điều kiện chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi).

- Ngoài các hồ sơ theo yêu cầu, thí sinh thuộc đối tượng này khi trúng tuyển và nhập học cần nộp 1 bản photo có công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kèm theo bản gốc để nhà trường kiểm tra đối chiếu.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định nhưng dự thi và có điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thì không sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh thành điểm xét tuyển đại học.

g) Căn cứ tiêu chí, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và chỉ tiêu tuyển sinh, Trường ĐHKHTN xây dựng điểm trúng tuyển theo phương án tuyển sinh của Trường.

Thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT trước khi nhập học.

4.2. Tổ chức xét tuyển

a) Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, lệ phí ĐKXT theo quy định của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT.

b) Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

c) Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vào Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (theo hướng dẫn) sẽ không được phép rút/hủy hồ sơ hay xác nhận vào bất kỳ trường đại học/cơ sở giáo dục nào khác trên cả nước trong các đợt xét tuyển năm 2024.

Ngay sau khi hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến, khi nhập học trực tiếp thí sinh phải nộp bản chính Giấy kết quả thi tốt nghiệp THPT và bản sao công chứng Giấy chứng nhận giải, Chứng chỉ quốc tế, Chứng chỉ tiếng Anh đến Phòng Đào tạo (Phòng 411 nhà T1), Trường ĐHKHTN, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

d) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cá nhân, kết quả thi, nguyện vọng ĐKXT và xác nhận nhập học. HĐTS có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

5. XÉT TUYỂN VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Các thí sinh trúng tuyển, khi đến nhập học sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao (nếu có nguyện vọng).

- Các chương trình đào tạo tài năng: Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học.

- Chương trình chất lượng cao theo định mức kinh tế kĩ thuật: Hóa học.

- Các chương trình đào tạo chất lượng cao: Địa lý tự nhiên, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Địa chất học.

Thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ Tiếng Anh: kết quả môn Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt tối thiểu 5,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ tổ chức nhận đăng kí và xét tuyển thí sinh vào các chương trình đào tạo đặc biệt sau khi hoàn thành việc nhập học.

6. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Đối với các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển không theo và không kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://xettuyendaihoc.hus.vnu.edu.vn, trước 17h00 ngày 25/6/2024.

Đối với các phương thức xét tuyển theo và kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với các nguyện vọng khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

7. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

8. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

Công bố kết quả xét tuyển:

+ Đối với các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển không theo và không kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ công bố trước ngày 10/7/2024;

+ Đối với các phương thức xét tuyển theo và kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ công bố theo lịch của Bộ GD&ĐT;

Thí sinh xem kết quả xét tuyển tại   website: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 19:19