THÔNG BÁO (V/v: Nhận đơn phúc tra kỳ thi khảo sát cuối năm học (chuyển hệ) cuối năm học 2013-2014) PDF. In Email
Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 09:56

Nhà trường thông báo nhận đơn phúc tra kỳ thi khảo sát chất lượng (chuyển hệ) năm học 2013 – 2014

Thời gian: Trong giờ hành chính bắt đầu từ thứ tư (ngày 25/06/2014) đến hết thứ sáu (ngày 27/06/2014)

Địa điểm: Bộ phận Hành chính (P105 hoặc P 203 - Cầu thang 1, Nhà C3).

Chú ý: Nhà trường sẽ không nhận bất cứ đơn phúc tra nào sau thời gian quy định./.