THÔNG BÁO (V/v Lịch học trong thời gian thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020) PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 12 2019 15:32

Kính gửi:   

  • Các thầy, cô giáo;
  • Các em học sinh toàn trường. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 bậc Trung học phổ thông (từ 26/12/2019 đến 29/12/2019) tại Hội đồng coi thi Đại học Quốc gia Hà Nội (đặt tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên). Ban giám hiệu thông báo tới các thầy, cô giáo và các em học sinh trong toàn trường lịch học trong thời gian diễn ra kỳ thi như sau:

1. Các thầy, cô giáo có tiết dạy lớp 10, 11 và các em học sinh lớp 10, 11 được nghỉ học từ ngày Thứ Tư (25/12/2019) đến hết Thứ Sáu (27/12/2019). Thứ Hai (30/12/2019) các lớp đi học bình thường.

2. Các thầy, cô giáo có tiết dạy lớp 12 và các em học sinh lớp 12 đi học bình thường, nhưng có sự thay đổi vị trí phòng học các lớp 12 từ ngày Thứ Tư (25/12/2019) đến hết Thứ Sáu (27/12/2019) như sau:

12A1 Toán

GĐ 201 nhà D

12A2 Toán

GĐ 202, nhà D

12A1 Tin

GĐ 301, nhà D

12A2 Tin

GĐ 302, nhà D

12A1 Lý

GĐ 303, nhà D

12A1 CLC

GĐ 101, nhà D

12A2 Lý

GĐ 401, nhà D

12A1 Hóa

GĐ 402, nhà D

12A2 Hóa

GĐ 404, nhà D

12A1 Sinh

GĐ 501, nhà D

12A2 Sinh

GĐ 503, nhà D

12A2 CLC

GĐ 102, nhà D

12A3 CLC

GĐ 103, nhà D

3. Thứ Hai (30/12/2019) toàn trường đi học bình thường và trở lại vị trí lớp học như cũ

BAN GIÁM HIỆU