Sơ đồ lớp học khối 11 & 12 ngày 10,11,12/01/2012 PDF. In Email
Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 14:09

(Ngày thi HSG Quốc gia năm học 2011 - 2012)

I. Các lớp học tại khu giảng đường Hệ THPT Chuyên   

Phòng

học

GĐ101

Nhà chuyên

GĐ102

Nhà chuyên

GĐ103

Nhà chuyên

GĐ201

Nhà chuyên

GĐ202

Nhà chuyên

GĐ 204

Nhà chuyên

Buổi sáng

12A1

Tin

12A2

Tin

11A1

Toán

11A1

Tin

11A2

Tin

11A2

Toán

Buổi chiều

10A1

CLC

10A2

CLC

11A1

CLC

10A1

Toán

10A2

Toán

10A1

Tin

Phòng

học

GĐ 301

Nhà chuyên

GĐ 302

Nhà chuyên

GĐ 303

Nhà chuyên

GĐ 401

Nhà chuyên

GĐ 402

Nhà chuyên

GĐ 403

Nhà chuyên

Buổi sáng

12A2

Toán

12A1

Toán

11A1

Lý

12A2

Hóa

12A1

Hóa

11A2

Lý

Buổi chiều

10A1

Sinh

10A1

10A2

Tin

10A1

Hóa

10A2

Hóa

10A2

 

II. Các lớp học tại khu giảng đường tầng 2 – tầng 3 Nhà B1 – KTX

Phòng

học

Phòng 03

Tầng 2 Nhà B1

Phòng 04

Tầng 2 Nhà B1

Phòng 05

Tầng 3 Nhà B1

Phòng 06

Tầng 3 Nhà B1

Buổi sáng

12A1 Sinh

12A2 Sinh

12A3 Sinh

12A1 Lý

Buổi chiều

11A1

Hóa

11A2

Hóa

11A1

Sinh

11A2

Sinh

 

III. Các lớp học tại Nhà C0 – Đại học Giáo dục – KTX Mễ Trì

Phòng

học

Phòng sinh hoat chung tầng 1 Nhà C0

Buổi sáng

12A2 Lý

Buổi chiều

11A2

CLC

 

Chú ý: 1) Các lớp 12 học buổi sáng;

            2) Các lớp 11 chuyên Toán, Tin, Lý học buổi sáng;

            3) Các lớp 11 chuyên Hóa, Sinh, Chất lượng cao học buổi chiều;

            4) Các lớp 10 và 11 Chất lượng cao được nghỉ học ngoài giờ chính khóa thứ Ba, Tư, Năm (10, 11, 12/01/2012).