THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường Đại học Kyushu, Nhật Bản ngày 07/03/2017) PDF. In Email
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 09:08

Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm giới thiệu về học bổng và các ngành Sinh học, Lâm nghiệp, Nông Nghiệp, Ngư Nghiệp,…

Image result for kyushu

Website của trường: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/programs-u.html

Thời gian: 10.30 sáng ngày 07/03/2017 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Học sinh tham dự đăng ký qua giáo viên chủ nhiệm lớp.

Cập nhật ngày Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 09:27