15/09/2023, 15 trường ĐH Mỹ, 10:30 - 12:00, GĐ Phan Đức Chính PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 22:00

1. Danh sách các trường

Mặc dù lịch sự kiện HTQT ban đầu là hội thảo diễn ra giữa 15 trường Đại học Mỹ dành cho học sinh và phụ huynh THPT Chuyên KHTN, nhưng do có nhiều trường coi trọng THPT Chuyên KHTN, hội thảo ngày 15/9 gồm 19 trường đại học của Mỹ và 01 trường Đại học Canada (bấm vào đây để xem).

2. Thông tin tổng quan về từng trường kèm mã QR và danh sách ngành đào tạo có trong file pdf gửi kèm, bấm vào đây để xem. Do thời gian hội thảo rất ngắn và lại có nhiều trường, phụ huynh/ học sinh nên xem trước để trao đổi với đại diện các trường một cách hiệu quả.

3. Đăng ký tham dự hội thảo trước 11:00 sáng 13/9:

https://forms.gle/UBvoD6vNUis1jdVZ7


Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 9 2023 07:33