02/10/2023, NTU - Singapore, 10:30 - 11:30, GĐ Phan Đức Chính PDF. In Email
Thứ sáu, 22 Tháng 9 2023 16:24

Link đăng ký tham dự hội thảo: https://forms.gle/UBvoD6vNUis1jdVZ7

Nội dung chính của hội thảo:

1. Thầy Vijay sẽ trình bày tổng quan về NTU bao gồm Tiêu chí tuyển sinh và thông tin sơ lược về cuộc sống tại NTU. Bài thuyết trình sẽ đề cập đến tất cả các trường trực thuộc NTU - Kỹ thuật, Khoa học,  Kinh doanh và Nhân văn - Nghệ thuật - Khoa học Xã hội.

2. Thầy Fong sẽ trình bày tập trung vào các ngành Kỹ thuật.

2. Trả lời thắc mắc (Q & A)