[Olympic chuyên KHTN 2023] Thông báo gửi link thi môn Vật lý PDF Print E-mail
Sunday, 09 July 2023 07:42
There are no translations available.

Link thi môn Vật lý cuộc thi Olympic chuyên KHTN dành cho học sinh THCS được gửi qua email thí sinh (mã đề 01 hoặc 02) lúc khoảng 07:40 ngày 9/7/2023. Thí sinh cần vào đúng link của mình để dự thi. (Cần kiểm tra kỹ cả Inbox và Spam).

Các bạn có mã đề thi chính thức GIỐNG mã đề thi thử ngày 8/7/2023.

Link mã đề 01: https://forms.gle/s6HXZQrNuM14ubij9

Link mã đề 02: https://forms.gle/WsZdPuyZy8mWs3CR8Last Updated on Sunday, 09 July 2023 10:42