[Olympic chuyên KHTN 2023] Thông báo gửi link thi môn Vật lý PDF. In Email
Chủ nhật, 09 Tháng 7 2023 07:42

Link thi môn Vật lý cuộc thi Olympic chuyên KHTN dành cho học sinh THCS được gửi qua email thí sinh (mã đề 01 hoặc 02) lúc khoảng 07:40 ngày 9/7/2023. Thí sinh cần vào đúng link của mình để dự thi. (Cần kiểm tra kỹ cả Inbox và Spam).

Các bạn có mã đề thi chính thức GIỐNG mã đề thi thử ngày 8/7/2023.

Link mã đề 01: https://forms.gle/s6HXZQrNuM14ubij9

Link mã đề 02: https://forms.gle/WsZdPuyZy8mWs3CR8Cập nhật ngày Chủ nhật, 09 Tháng 7 2023 10:42