Kinh phí

 • Kinh phí cho tổ chức các Hội đồng coi thi tại các trường THPT chuyên sẽ do chính trường sở tại chi trả.
 • Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên không có kinh phí thưởng cho tất cả các học sinh đạt giải của cuộc thi, vì vậy đề nghị các trường THPT chuyên dự trù một khoản kinh phí để thưởng cho các học sinh của trường đoạt giải của Cuộc thi.
 • Kinh phí ra đề, chấm thi và in các chứng nhận cho các học sinh do các trường THPT chuyên tham gia đóng góp. Các trường THPT chuyên đóng góp cho Ban tổ chức Cuộc thi với lệ phí dự thi là 450.000 đồng/1 học sinh/1 môn thi. 

  Ngay sau khi các trường gửi danh sách học sinh dự thi (nhập trực tuyến), các trường cần đầy đủ nộp lệ phí dự thi của trường qua tài khoản:

    “Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên   

     Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa

     Số tài khoản: 115000003562

     Nội dung chuyển tiền ghi rõ: “tên trường” thi Olympic Chuyen KHTN 2024

  trước ngày 26/04/2024.