Xếp giải kỳ thi và cấp giấy chứng nhận

  • Mỗi môn thi sẽ xếp giải các thí sinh dự thi là huy chương Vàng, huy chương Bạc và huy chương Đồng. Tổng số huy chương của mỗi môn thi không vượt quá 60% tổng số thí sinh dự thi của môn đó và tỷ lệ số lượng các huy chương Vàng, Bạc và Đồng được phân chia theo tỷ lệ 1 : 2 : 3.
  • Tất cả các thí sinh đoạt giải của cuộc thi sẽ được trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận. Các thí sinh tham gia đầy đủ cuộc thi mà chưa đạt giải sẽ được trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.