Đăng ký dự thi

Các trường THPT chuyên tham gia thực hiện các công việc liên quan về Cuộc thi tại http://hsgs.edu.vn/olympiad

+ Danh sách thí sinh ký tên nộp bài, hướng dẫn và tài khoản dành cho thí sinh môn Tin được gửi tới các Hội đồng thi qua email.

+ Gửi đăng ký dự thi, trước 16:00 ngày 10/4/2024.

+ Gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi, trước 16:00 ngày 24/4/2024.