Ban tổ chức cuộc thi

+ Trưởng ban: PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Các Phó Trưởng ban: GS. TS. Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên KHTN; TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Các ủy viên: các thầy cô Hiệu trưởng (hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền) các trường THPT chuyên, một số cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên KHTN và trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ủy viên của Ban tổ chức Cuộc thi của mỗi trường có trách nhiệm nhận thông báo, giấy thi và đề thi do Ban tổ chức Cuộc thi gửi.