Hội đồng coi thi

Mỗi trường THPT chuyên tham gia Cuộc thi thành lập một Hội đồng coi thi tại trường với các thành viên là cán bộ giáo viên của trường đó. Hiệu trưởng trường THPT chuyên ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi của đơn vị và gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi trong túi số 3, quy định tại Điều 28 của Quy chế thi HSGQG.

Trường THPT Chuyên KHTN sẽ gửi giấy thi cho tất cả các Hội đồng coi thi trước ngày 26/04/2024, yêu cầu tất cả các Hội đồng coi thi chỉ sử dụng giấy thi do Trường THPT Chuyên KHTN gửi.

Lịch làm việc của các Hội đồng coi thi

* Ngày 03/5/2024  các Hội đồng thi chuẩn bị phòng thi

+ Các Hội đồng thi hoàn tất việc niêm yết tại mỗi phòng thi danh sách thí sinh trong phòng thi.

    + Riêng với phòng thi Tin học cần chuẩn bị: 

  • Cài đặt phần mềm cho các máy vi tính: Hệ điều hành: Microsoft Windows hoặc Linux; Môi trường lập trình: Free Pascal/Lazarus, Code Block/Dev-C++ và các môi trường tương đương khác.
  • Cần đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch virus cho các máy vi tính; không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác.
  • Ban tổ chức Cuộc thi sẽ gửi Hướng dẫn chi tiết về tổ chức thi môn Tin học sau.

* Ngày 04, 05/5/2024

+ 07:00: cán bộ các Hội đồng coi thi họp Hội đồng coi thi. 

+ 07:30: gọi các thí sinh vào phòng thi.

+ 07:50: phát đề thi cho thí sinh.

+ 08:00: bắt đầu tính giờ làm bài.

+ 11:00: thu bài của thí sinh các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

+ 11:30: thu bài của thí sinh môn Tin học.

*Chiều ngày 07/5/2023: Ngay sau khi kết thúc buổi thi

+ Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đường chuyển phát nhanh (hoặc gửi bảo đảm nếu không có chuyển phát nhanh) về địa chỉ: 

“TS. Lê Công Lợi,

Phòng 202, nhà C3, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại 0328604000”

01 (một) bưu kiện gồm bì chứa túi số 4, quy định tại Điều 28 của Quy chế thi HSGQG. Riêng môn Tin học không cần in bài thi, chỉ gửi các đĩa chứa file bài thi của từng thí sinh.