Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám hiệu PDF Print E-mail
Thursday, 21 March 2019 20:12
There are no translations available.

1. Hiệu trưởng – TS. Lê Công Lợi

Kết quả hình ảnh cho lê công lợi

+ Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của trường, chịu trách nhiệm trước Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động của trường.

+ Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác:

-   Công tác tổ chức nhân sự;

-   Công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên);

-   Công tác quan hệ đối ngoại;

-   Công tác khen thưởng, kỷ luật;

-   Công tác tuyển sinh.

2. Phó Hiệu trưởng – TS. Phạm Văn Quốc

Kết quả hình ảnh cho lê công lợi

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác:

-   Công tác đào tạo các lớp chuyên (buổi sáng), các lớp chất lượng cao;

-   Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và học sinh;

-   Công tác hoạt động ngoại khóa của học sinh.

+ TS. Phạm Văn Quốc được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.

3. Phó Hiệu trưởng – TS. Vi Anh Tuấn


+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác:

-   Công tác đào tạo học sinh giỏi các môn chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và Sinh;

-   Công tác kế hoạch tài chính;

-   Công tác cơ sở vật chất, an ninh trường học.

+ TS. Vi Anh Tuấn được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.

Last Updated on Thursday, 21 March 2019 20:29
 

Add comment


Security code
Refresh