Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám hiệu PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 3 2022 20:12

1. Hiệu trưởng – TS. Lê Công Lợi

TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng

+ Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của trường, chịu trách nhiệm trước Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động của trường.

+ Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác: tổ chức nhân sự; khen thưởng, kỷ luật; tuyển sinh.

2. Phó Hiệu trưởng – TS. Phạm Văn Quốc

TS. Phạm Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác: đào tạo các lớp chuyên (buổi sáng), các lớp chất lượng cao; nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và học sinh.

+ TS. Phạm Văn Quốc được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.

3. Phó Hiệu trưởng – TS. Nguyễn Công Toản

TS. Nguyễn Công Toản, Phó Hiệu trưởng

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác: hợp tác, phát triển trong và ngoài nước; hành chính; đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên), hoạt động ngoại khóa của học sinh.

+ TS. Nguyễn Công Toản được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 04 Tháng 3 2022 15:03
 

Bài viết mới

Nhiều điểm dự thảo mới trong xét tuyển có lợi cho thí sinh
Nhiều điểm dự thảo mới trong xét tuyển có lợi cho thí sinh
>> Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2022(Dân ...

ĐH Quốc gia Hà Nội cho phép học sinh THPT học trước đại học
ĐH Quốc gia Hà Nội cho phép học sinh THPT học trước đại học
Theo thầy Vũ Hoàng Linh, ngoài Ngô Quý Đăng, ...