Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc Trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học PDF Print E-mail
Wednesday, 22 October 2014 15:55
There are no translations available.

Ngày 21/10/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số: 3737/QĐ-ĐHQGHN về việc quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc Trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>>> Quyết định số 3737/QĐ-ĐHQGHN (PDF)

Dưới đây là chi tiết của Quy định:

QUY ĐỊNH

Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3737 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về các cơ chế đặc thù cho học sinh thuộc hệ chuyên của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bao gồm: Xét tuyển thẳng vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN; miễn học, học tích lũy trước các tín chỉ ở bậc đại học. Quy định này cũng quy định việc xét tuyển thẳng học sinh thuộc hệ chuyên của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN;

2. Quy định này quy định điều kiện xét tuyển thẳng cho học sinh Trung học cơ sở (THCS) dự tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN;

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các trường THPT chuyên và các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN.

Chương II

XÉT TUYỂN THẲNG

Điều 3. Xét tuyển thẳng cho học sinh THCS dự tuyển vào học tại các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN

Hội đồng chuyên môn của trường THPT chuyên xem xét, thẩm định và lựa chọn để có thể xét tuyển thẳng một số học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập vào các lớp chuyên đúng với môn học mà các em đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố của một số địa phương hoặc giải chính thức trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế và trình ĐHQGHN phê duyệt.

Điều 4. Tuyển thẳng vào bậc đại học đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN

Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN cần đáp ứng  các tiêu chí sau:

1. Học sinh đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

d)  Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olimpic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

g) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

h) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT;

2.  Ngoài các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều này, học sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau:a) Có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt; học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này phải đỗ tốt nghiệp THPT; học sinh chỉ đạt tiêu chí quy định tại mục h, khoản 1 điều này phải đỗ tốt nghiệp THPT loại Giỏi trở lên.

b) Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở ĐHQGHN.

Điều 5. Tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học ở ĐHQGHN

Đối với học sinh của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tham gia xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các tiêu chí như sau:

1. Đảm bảo tiêu chí quy định tại Điều 4;

2.  Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng;

b) Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN xem xét, tuyển thẳng.

Điều 6. Quy trình xét tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học ở ĐHQGHN

1. Hàng năm, hiệu trưởng các trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN có công văn đề nghị ĐHQGHN cấp chỉ tiêu xét tuyển thẳng.

2. Giám đốc ĐHQGHN xem xét quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng cho một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN.

3. Các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, xét tuyển và trình ĐHQGHN phê duyệt danh sách trúng tuyển theo chỉ tiêu đã được Giám đốc ĐHQGHN phân bổ.

Điều 7. Tiêu chí cụ thể của từng ngành xét tuyển thẳng

1. Xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên:

Đối với học sinh THPT chuyên ở môn học hoặc đạt thành tích ở môn học, lĩnh vực nào thì  được ưu tiên xét tuyển thẳng vào học chương trình đào tạo đại học ngành đó khi đạt các tiêu chí xét tuyển. Danh sách các chương trình đào tạo đại học này do các đơn vị đào tạo xây dựng, đề nghị và được ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.

2. Xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo đại học không đúng môn chuyên:

Học sinh THPT đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo đại học không đúng ngành, lĩnh vực môn chuyên được đơn vị đào tạo có ngành đào tạo đăng ký tuyển thẳng lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển thẳng được ĐHQGHN phân bổ. Hồ sơ dự tuyển được đánh giá theo các nguyên tắc chính như sau:

a) Các thành tích, giải thưởng trong học tập và nghiên cứu khoa học;

b) Môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích phù hợp với khối thi vào các ngành đào tạo đại học;

c) Môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích có cùng khối thi tuyển;

d) Kết quả học lực ở THPT;

e) Các thành tích đặc biệt khác;

g) Kết quả học tập môn học liên quan đến ngành học;

h) Các đơn vị đào tạo có thể bổ sung thêm các tiêu chí xét tuyển để phù hợp với thực tế và yêu cầu đào tạo của đơn vị. Những tiêu chí này phải được ĐHQGHN xem xét, phê duyệt trước khi công bố xét tuyển.

Điều 8. Chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển

1. Không hạn chế chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên, đúng lĩnh vực mà học sinh đạt thành tích.

2. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN để tuyển thẳng học sinh THPT chuyên .

3. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng cho học sinh các trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học cụ thể thuộc ĐHQGHN.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các đơn vị đào tạo xác định tiêu chí xét tuyển và báo cáo ĐHQGHN để Giám đốc ĐHQGHN xem xét và quyết định, thông báo cho các đơn vị có liên quan.

5. Hồ sơ của các ứng viên đề nghị xét tuyển thẳng phải được gửi về các đơn vị đào tạo trước ngày 15 tháng 04 hàng năm.

6. Trước ngày 30 tháng 04 hàng năm, căn cứ kết quả 5 học kỳ tại bậc THPT, đơn vị đào tạo xét duyệt, trình ĐHQGHN phê duyệt và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 đồng thời tổ chức cho học sinh không trúng tuyển được đăng ký xét tuyển lần 2 vào các ngành đào tạo còn chỉ tiêu.

7. Trong tháng 5 hàng năm, căn cứ kết quả 5 học kỳ tại bậc THPT, đơn vị đào tạo xét duyệt, trình ĐHQGHN phê duyệt thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2.

8. Trước ngày 30 tháng 05 hàng năm, đơn vị đào tạo thông báo cho các học sinh trúng tuyển các yêu cầu học sinh cần hoàn thiện hồ sơ xét tuyển thẳng.

9. Đơn vị đào tạo yêu cầu thí sinh hoàn thiện hồ sơ (trong đó có việc bổ sung kết quả học tập của học kỳ cuối và kết quả thi tốt nghiệp THPT). Loại ra khỏi danh sách trúng tuyển những học sinh không đảm bảo các điều kiện theo quy định, lên danh sách và tập hợp hồ sơ trúng tuyển gửi về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) trước ngày 20 tháng 06 hàng năm để ĐHQGHN tổ chức thẩm định và phê duyệt, công bố kết quả trước ngày 30 tháng 06 hàng năm.

Chương III

MIỄN HỌC VÀ TÍCH LŨY TRƯỚC MỘT SỐ HỌC PHẦN Ở BẬC ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT CHUYÊN THUỘC ĐHQGHN

Điều 9. Miễn học

Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN khi trúng tuyển vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN có thể được miễn một số học phần đặc thù đã được học nâng cao ở bậc THPT. Thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học xem xét quy định học phần được miễn học đối với từng ngành đào tạo và từng đối tượng học sinh chuyên theo các tiêu chí: môn học (được nâng cao) ở THPT tương đương với học phần ở bậc đại học hoặc môn học ở THPT đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần ở bậc đại học. Học sinh được miễn học phần nào có thể được điểm tối đa học phần tương ứng ở bậc đào tạo đại học.

Điều 10. Tích lũy trước một số học phần ở bậc đại học

1. Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN đang học lớp 12 được đăng ký học tích lũy trước một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học nếu đảm bảo các điều kiện sau:

a)  Học sinh có học lực tối thiểu loại Khá trở lên ở năm học lớp 10 và lớp 11;

b) Được sự đồng ý bằng văn bản của hiệu trưởng trường THPT chuyên mà học sinh đang theo học.

2. Các đơn vị đào tạo đại học tổ chức cho học sinh đủ điều kiện học tích lũy trước các học phần được tham gia học tập theo hình thức tập trung cùng với lớp của các sinh viên đại học. Trong một học kỳ, học sinh THPT chuyên được học tối đa không quá 3 học phần của chương trình đào tạo đại học. Kết quả học tập các học phần được bảo lưu khi học sinh trúng tuyển vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN.

3. Đơn vị đào tạo và học sinh tham gia học tích lũy trước học phần trong  chương trình đào tạo đại học thực hiện đúng theo quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị đào tạo thực hiện đúng Quy định này. Căn cứ Quy định này, các đơn vị đào tạo có thể ban hành các quy định chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng không được trái với Quy định này.

2. Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này ở đơn vị. Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của các đơn vị đào tạo./.

 

BT - Ban Đào Tạo

Link nguồn: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2097/N17076/Co-che-dac-thu-trong-dao-tao-lien-thong-bac-Trung-hoc-pho-thong-chuyen-va-bac-dai-hoc.htm