THÔNG BÁO Vòng sơ loại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2023-2024 PDF Print E-mail
Thursday, 05 October 2023 21:55
There are no translations available.

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức Vòng sơ loại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật theo các thông tin sau:

I. Đối tượng

Các nhóm đã đăng kí tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm học 2023-2024.

II. Thực hiện

1. Báo cáo kết quả nghiên cứu

●      Mỗi dự án chuẩn bị bản Báo cáo không quá 15 trang (kể cả trích dẫn, phụ lục…) về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại với nội dung:

  • Tóm tắt nội dung dự án
  • Giới thiệu tổng quan vấn đề nghiên cứu
  • Mục đích nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu
  • Kết quả nhận được hiện tại
  • Kết luận (nếu có).

●      Định dạng báo cáo: khổ A4, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

(Tham khảo mẫu báo cáo tại  https://hsgs.edu.vn/isef, phần Tài liệu.)

●      Nộp 02 bản cứng bản Báo cáo trực tiếp cho Thầy Nguyễn Gia Long, Văn phòng tầng 1, nhà A-B trước 11:30, thứ Năm, ngày 26/10/2023.

●      Bản mềm của Báo cáo cần được tải lên theo link tại trang https://forms.gle/cXDyxa55WdXAz6ce6.

  • Hạn cuối 23:59, thứ Ba, ngày 24/10/2023
  • Định dạng file: pdf
  • Tên file: Họ tên học sinh 1_Họ tên học sinh 2.pdf

Chú ý: Báo cáo cần nộp theo cả 2 hình thức trên để gửi Ban giám khảo chấm phần hình thức trước. Form sẽ tự động đóng sau thời hạn trên.

2. Tổ chức bốc thăm xếp thứ tự trình bày báo cáo

Các nhóm cử đại diện đến gặp thầy Nguyễn Gia Long để bốc thăm thứ tự trình bày báo cáo:

●      Thời gian: 11:30, thứ Năm, ngày 26/10/2023.

●      Địa điểm: Văn phòng tầng 1, nhà A-B.

3. Tổ chức trình bày và thảo luận

●      Thời gian: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, từ 7:00 đến 12:00.

●      Địa điểm: Giảng đường Phan Đức Chính, tầng 1, nhà A-B.

●      Thuyết minh dự án:

+ Mỗi nhóm chuẩn bị slide để trình chiếu và thuyết minh dự án tối đa 7 phút

+ Ban giám khảo đặt câu hỏi thảo luận với nhóm, đánh giá dự án

+ Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.

4. Công bố kết quả

Sau vòng sơ loại, căn cứ vào kết quả cuộc thi, Nhà trường sẽ công bố các dự án được tham gia tiếp vòng chung kết.

Trong quá trình triển khai, nếu cần sự trợ giúp của Nhà trường, học sinh có thể liên hệ với ThS. Nguyễn Phương Ly theo số điện thoại: 0985061170; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hoặc tham khảo website https://hsgs.edu.vn/isef.