THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường HKUST&HKU ngày 26/09/2022) PDF Print E-mail
Thursday, 22 September 2022 17:03
There are no translations available.

Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm giới thiệu chương trình đào tạo và học bổng.

Website:

https://sfao.ust.hk/page.php?i=27

https://admissions.hku.hk/

Thời gian: 10.30 – 12.00 ngày 26/09/2022 (Thứ Hai)

Địa điểm: Giảng đường Phan Đức Chính, tầng 1, Khu Giảng đường A-B