Tohoku University and FGL application PDF Print E-mail
Saturday, 07 January 2023 09:21
There are no translations available.

(Trích từ email)

This is a kind reminder.
The application window (TAO) for Fall 2023 Enrollment in the FGL undergraduate courses will open from Noon, January 10 (Tue.) to Noon January 18 (Wed.) (JST*).

Cổng đăng ký (viết tắt TAO) đăng ký tham dự Chương trình Đào tạo Cử nhân FGL kỳ Thu 2023 sẽ được mở từ trưa thứ Ba ngày 10 tháng 01 đến trưa thứ Tư ngày 18 tháng 01 (theo giờ Nhật Bản).

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/
We would appreciate it if you advise your students not to wait for their application submission at the last minute because the online system may become very busy on the last day.

Các bạn sinh viên không nên đợi nộp hồ sơ đến phút cuối cùng của thời gian mở đơn để tránh rủi ro nộp hồ sơ.

We are looking forward to having many applications from your students in January.

Chúng tôi rất mong nhận được đơn đăng ký của các bạn trong tháng 01 này!

Inquiry: FGL Admissions Office ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Văn phòng Tuyển sinh FGL ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 FGL Application Guide 2023:

Hướng dẫn đăng ký tham dự chương trình FGL:

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf

Last Updated on Friday, 13 January 2023 20:19